Organisatie Numerologie

numerologieworkshop.png

Door: Menno Braakman, Numeroloog voor mens, team en organisatie

Numerologie is een occulte wetenschap waarin de getallen in je geboortedatum kunnen worden gelezen als een soort blauwdruk jouw leven. De getallen vertegenwoordigen in feite een soort frequentie, een trillingsniveau: een energiekleur en -karakter. We vertalen daarom de getallen naar de kleuren en dieren die goed matchen met het getal.

Een blauwdruk van je leven? Hoe? Wat?

Zie het als volgt:

Jij schreef dit leven. Niet helemaal, maar wel een aantal highlights of lessen die je in ieder geval wilde leren. Voordat je werd geboren, schreef jouw briljante ziel een brief aan jou.

Numerologie is zodoende de studie van het lezen van de brief aan jezelf. Begin met lezen van jouw brief en ontdek hoe dichtbij of veraf jij bent van de werkelijke intentie van jouw geboorte, jouw leven.

 

Numerologie voor jou

Numerologie geeft dus inzicht in de blauwdruk van het leven van een mens op basis van de geboortedatum. Je leert je grootste talenten kennen. Het geeft inzicht in waarom je hier op aarde bent, en de lessen en ervaringen die op je pad liggen. Hoe sneller je jouw lessen leert, hoe eerder je op jouw pad naar groei en geluk terechtkomt. Op dit pad voel je je gelukkiger en kom je steeds dichter bij jouw lotsbestemming. Zo biedt numerologie je inzicht in wat voor werk, rol, omgeving en mensen goed bij jou passen. Dit kan je helpen in het vooraf maken van keuzes rondom studie of werk. Het geeft ook achteraf vaak een logisch inzicht in de rode draad in de eerder door jou gemaakte keuzes. Je kunt ook zien in wat voor jaar, maand en dag je nu zit. Wat zijn de thema’s die, zo herkenbaar en duidelijk, nu jouw aandacht vragen? Welke wrijving en weerstand komt steeds op jouw pad? Dit zijn jouw trainers en trainingen om je lessen te leren.

Zo gaf Numerologie mij tijdens een burn-out precies die aanwijzingen die ik nodig had om weer op mijn pad te komen. Ik moest er wel wat voor doen. Ik had namelijk ontzettend veel maskers gecreëerd, zowel in sociale (dominant en de clown) als zakelijke context (de professor en alwetende). Ik ging conflicten vaak uit de weg en vond het moeilijk om een goed salaris en lease-auto vaarwel te zeggen. Ik kwam deze lessen tegen in mijn geboortedatum: dit waren de lessen van de 7 (de wijze uil), de 6 (de hond) en de 8 (de olifant). Door mijn maskers af te zetten en me meer kwetsbaar op te stellen, ontdekte ik dat ik veel meer verbinding kon maken met een ander, en ook met mezelf. Ik werd steeds meer mezelf in verschillende omgevingen. Zo kwamen er ook steeds meer mensen, boeken, ideeën op mijn pad die bij mij horen. Ik ontdekte wat mijn echte pad was. En dat is jou, jouw team en jouw organisatie krachtige inzichten geven. Zodat je meer gaat koersen op je natuurtalenten en op de wetten van de natuur. Je koerst op jouw/jullie inner kompas en komt meer in de flow: een creatieve staat. Je bent meer in verbinding met je teamleden en de synergie is veel vaker daar.

 

Numerologie tussen mensen

We kunnen ook berekenen hoe geboortedata van mensen op elkaar reageren. Welke cijfers, welke energie, staat centraal in een relatie tussen twee mensen. Dit kan zowel een vriendschappelijke-, romantische-, als een zakelijke relatie zijn. Zo kunnen we in teams snel inzicht geven in waarom mensen last van elkaar hebben. Ze zijn in feite elkaars trainer om een les te leren. Kiezen ze voor het nemen van de verantwoordelijkheid of leggen ze het buiten zichzelf neer? Numerologie geeft op positieve wijze inzicht in de dynamiek tussen twee mensen en het te voeren gesprek om verbinding te kunnen creëren.

 

Numerologie in een organisatie

Zo is ook een organisatie een levend organisme waarin mensen op de juiste plek, op hun grootste talenten en kracht, moeten worden gezet. Ware leiders geven leiding, ware planners plannen, creatieven creëren, vrije denkers innoveren, verbinders verbinden, systeemdenkers creëren efficiënte werkwijzen, idealisten geven betekenis en sensitieven bewaken de goede energie.

In een organisatie werkt men idealiter in sterke teams samen. Teams met mensen, die qua talenten complementair zijn. Mensen die door inzicht in zichzelf en teamgenoten in een synergetische, creatieve energie kunnen samenwerken. Ze zijn in staat om elkaar op waarde te schatten én zijn zich bewust van de nog te leren lessen van de ander. Hierdoor wordt het échte gesprek gevoerd, zonder maskers en ego’s, zonder apenrots, roddel en achterklap. Het échte gesprek wordt gevoerd wanneer nodig: op dieptepunten (reflectie & leren), hoogtepunten (elkaar waarderen en credits geven) en daar tussenin (momentum vasthouden door elkaar aan te moedigen en oprecht te waarderen voor tot dan toe geleverde bijdrage).

 

Organisatie in beweging

Een organisme is waardeloos zonder een goede samenwerking tussen alle cellen. Er zijn een aantal voorwaarden die ervoor zorgen dat die cellen goed samenwerken.
Een organisatie wordt wendbaarder, effectiever, innovatiever. En de mensen zijn gelukkiger wanneer ze autonomie, persoonlijke ontwikkeling, meesterschap, betekenis in hun werk, verbinding met het team, de organisatie ervaren. Ze zijn betrokken en leveren veel meer waarde dan de gemiddelde werknemer nu levert. In Nederland voelt slechts 9% zich betrokken bij zijn werkgever, volgens onderzoek van Gallup.

Het gaat hier om betekenis, meesterschap, autonomie en verbinding & geborgenheid:

 

1. Betekenis

De cellen van het organisme, de mensen, zijn doordrongen en gedreven door hetzelfde hoofddoel: de reden van bestaan/betekenis van de organisatie (ook wel de “Why” of “Purpose” genoemd). Ze weten precies wat de betekenis van de organisatie is voor de omgeving, de klanten/de doelgroep. Ze zijn gek op de doelgroep en begrijpen ze volledig of doen in ieder geval alles om ze goed te begrijpen. De mensen kunnen hun persoonlijke visie op betekenisvol werk koppelen aan de betekenis van de organisatie. De leider van deze organisatie/het hoofd van het organisme geeft hier leiding aan door helder, realistisch, authentiek (zonder ego) en dienstbaar (faciliterend en coachend) leiding te geven. Formele en informele leiders in de organisatie worden betrokken bij het verspreiden van de juiste energie: urgentie, inspiratie om verandering te initiëren, aanmoediging voor momentum en waarderen van succes.
Deze energie trekt talent aan en houdt ze vast.

2. Meesterschap

Ieder mens wil zichzelf ontwikkelen: groeien en bloeien. Hier kan de organisatie in voorzien door kansen te geven de eigen talenten verder te ontwikkelen. De cijfers en daarmee talenten die uit numerologie naar voren komen, zijn de richtingaanwijzers voor een versnelde persoonlijke ontwikkeling én een growth mindset wordt hiermee onvermijdelijk een blijvende gewoonte.
Net zoals in het organisme iedere cel pas tot zijn recht komt (functioneert) als het wordt ingezet voor haar grootste competentie, is dat ook zo bij de mensen in de organisatie. Hoe meer je jouw grootste talent inzet, hoe meer je van waarde bent voor de organisatie. Dit geeft de grootste voldoening.
Naarmate mensen op oudere leeftijd geraken, biedt dit kansen om hun levenslessen, soms ook vakmanschap aan de jongere generatie over te dragen als leraar en coach. Een goed uitgebalanceerde organisatie brengt de jonge, volwassen en senior generaties bij elkaar en zet ze in op hun krachten: jongeren zorgen voor innovatie en adaptiviteit. Volwassenen zorgen voor werkkracht, productiviteit en bescherming. Senioren voor stabiliteit en begeleiding. Net zoals chimpansees en olifanten dat in hun groep en kudde doen.

3. Autonomie

De derde component voor een goede samenwerking, sterke drive, is het gevoel van vrijheid: autonomie.
Mensen hebben veel behoefte aan dit gevoel; ze willen de ruimte krijgen om het resultaat op eigen wijze te realiseren binnen geschetste (noodzakelijke) kaders. OrganisatieNumerologie geeft inzicht in de mate van vrijheid die verschillende mensen nodig hebben.
Door de rol van manager niet in te vullen, creëren we de ruimte om zelfsturende teams te ontwikkelen die, zoals eerder geschreven, op synergetische, creatieve wijze, autonoom samenwerken.
Deze persoonlijke- en organisatie-autonomie biedt ruimte om bottom-up evolutie en mini-revoluties te creëren. Hierdoor wordt de organisatie steeds adaptiever, meebewegend met de omgeving en doelgroep en daarmee op met bestaande en nieuwe producten/diensten van grote waarde.

4. Verbinding & Geborgenheid

De vierde component gaat over de mate van veiligheid, geborgenheid en verbinding die mensen ervaren in de organisatie. Grote beïnvloeders hiervan zijn de leiderschapsstijl, mate van hiërarchie en beoordelingssysteem en-cultuur. Mogen we helemaal onszelf zijn in de organisatie? Mogen we fouten maken en “voorwaarts falen”? Of moeten we met ons professionele masker op een goed professioneel imago neer blijven zetten, want daar worden we op beoordeeld?
Numerologie geeft inzicht in elkaar, waardoor we de kracht en de lessen die de ander aan het leren is, snel kunnen herkennen. Hierdoor oordelen en disconnecten we niet onderling. We stimuleren de ander om vooral met je grootste talenten en kracht te werken en je lessen te leren. Zo ontstaat er ook een sfeer waar je je veilig voelt om je kwetsbaarheid te laten zien. Niet zwakte, maar de kans om samen te groeien en ontwikkelen als mens, team en organisatie.

OrganisatieNumerologie voor jouw organisatie?

Wil je erachter komen wat OrganisatieNumerologie voor jouw organisatie kan betekenen? Maak dan een afspraak. Dan kunnen we op basis van de geboortedata van de mensen in de organisatie een eerste beeld vormen van individuen en teams. En met name de kans bieden om de echte gesprekken te voeren met elkaar, waardoor positieve beweging, verandering en zelfs transformatie mogelijk wordt gemaakt.

Menno Braakman